Κέημπλz
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι

versus

Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι.
Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι.
Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι.
Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι. Όσο περισσότερο καλωδιώνεσαι, τόσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις. Όσο λιγότερο κόσμο γνωρίζεις, τόσο περισσότερο καλωδιώνεσαι.

Κάποια στιγμή θα επεκταθώ και θα σας πω τι γίνεται στην περίπτωση που καλωδιώνεσαι όλο και περισσότερο.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.