Άη σκρήμα
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Kαζαουμπονοειδή

Είναι μαγικό. Ο Tom Waits τραγουδάει και είναι ταυτόχρονα ακίνητος.

Η ύπαρξη λογιότητας στο ρήμα είναι άσχετη με την ακινησία.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.