Σως Μη Βίδα*
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |2 b continued ...


Karma police, arrest this man
He talks in maths
He buzzes like a fridge
He’s like a detuned radio
Karma police, arrest this girl
Her Hitler hairdo is
Making me feel ill
And we have crashed her party
This is what you get
This is what you get
This is what you get when you mess with us
Karma Police
I’ve given all I can
It’s not enough
I’ve given all I can
But we’re still on the payroll
This is what you get
This is what you get
This is what you get when you mess with us
And for a minute there, I lost myself, I lost myself
And for a minute there, I lost myself, I lost myself
For for a minute there, I lost myself, I lost myself
For for a minute there, I lost myself, I lost myself
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself

Σήμερα, σχεδόν σε όλα τα free έντυπα, είχε την ακόλουθη είδηση.
Mathematicians have mapped the inner workings of one of the most complicated structures ever studied: the object known as the exceptional Lie group E8.

Εγώ από την πλευρά μου, έχω να συμπληρώσω τα εξής:
O Χουάν αναλαμβάνει την κηδεμονία του Χοσέ, της Λάουρα και της Κόκι και παίρνει τα παιδιά στο σπίτι.
Ο Χουάν καλεί τη Σαρίτα για φαγητό. Εκείνη δέχεται και γνωρίζει την αραβωνιαστικιά του, τη Λουτσία.
Η Σαρίτα συνειδητοποιεί ότι έχει ερωτευτεί το Χουάν και αποφασίζει να ξεχαστεί δουλεύοντας.
(Από το Σαρίτα, είσαι η ζωή μου, STAR, 17:00)

* Εντελώς λάσκα όμως.


μία απάντηση στο “Σως Μη Βίδα*”

  1. Ο Λύκος της Στέππας

    Έχει και μανιτάρια αυτή η σως, είπαμε;