Μουσικές & κλαμπατζίμπανα
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |2 b continued ...

Από το σενάριο της ταινίας «High fidelity«, βασισμένο στο (ομώνυμο) βιβλίο του Nick Hornby.
Απολαύστε την αρχή, τον μονόλογο δηλαδή του Rob. FADE IN:

INT. ROB’S APARTMENT – NIGHT

STEREO
Not a minisystem, not a matching set, but coveted audiophile clutter of McIntosh and Nakamichi, each component from a different era, bought piece by piece in various nanoseconds of being flush.

ROB (V.O.)
What came first? The music or the misery? People worry about kids playing with guns and watching violent videos, we’re scared that some sort of culture of violence is taking them over…

RECORDS
Big thin LPs. Fields of them. We move across them, slowly… they seem to come to rest in an end of a few books… but then the CD’s start, and go on, faster and faster, forever then the singles, then the tapes…

ROB (V.O.)(CONT’D)
But nobody worries about kids listening to thousands — literally thousands — of songs about broken hearts and rejection and pain and misery and loss.

It seems the records, tapes, and CD’s will never end until… we come to ROB — always a hair out of place, a face that grows on you. He sits in an oversized beanbag chair and addresses us, the wall of music behind him.

ROB
Did I listen to pop music because I was miserable, or was I miserable because I listened to pop music?

.
.
.

Η συνέχεια επί των ζωών μας.


μία απάντηση στο “Μουσικές & κλαμπατζίμπανα”

  1. xatzi

    metallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll