Ριπτασμός
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Αβδηριτικά

Ήταν μία έκπαγλη, εύμορφη ανηφοριά,
που παραπονιόταν για την κλίση της.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.