Αυτοαναφορικό και αυτοανατροφοδοτούμενο αυτοκόλλητο
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Θρησκευτικά

Το όνειρο είναι μια ψυχοσωματική λειτουργία.
Τα εξανθήματά μου είναι ψυχοσωματικά.
Οι πόνοι μου είναι ψυχοσωματικοί.
Θα εξαφανισθώ άραγε μέσα από τεράστιο ψυχοσωματικό εξάνθημα; Ή μήπως από τα τσιγάρα που καταπίνω;

– Ντόρια Μαρνέρη, Οδός Πανός, τεύχος 29,
και για την αντιγραφή, Mersault.

Link που έπεται του τοστ

Δεν επιτρέπονται σχόλια.