Μια συνυποδήλωση
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Εν αρχή ην ο Λόγος

Ζήτησα ιδεολογικές εγγυήσεις πριν του απευθύνω το λόγο: Έπρεπε να ήταν ηλίθιος.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.