Οὐχ ἧττον ὅμως
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Αβδηριτικά

Κάποια φορά τα πάντα ήταν κανονικά αλλά άλλαξε ένα από αυτά και μετά με χαοτικό τρόπο άλλαξαν όλα, αν και όχι για πάντα καθώς κάποιο από αυτά, μπορεί το ίδιο, μπορεί κάποιο άλλο, άλλαξε επίσης χαοτικώ τω τρόπω και μετά τα πάντα επέστρεψαν στην πρότερη κατάσταση, η οποία βεβαίως δε διήρκησε και τόσο πολύ.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.