Εξέμεση
γράφει ο Mersault μεσάνυχτα |Αβδηριτικά

Και στα 100 του να «φύγει» κάποιος, η έκφραση «πλήρης ημερών» δεν είναι παρά μια.

Δεν επιτρέπονται σχόλια.